Verdi

resized 3

Installasjon av DOSCON ved Solumstrand RA i Drammen kommune

Betydelige innsparinger

Betydelig innsparing på fellingskjemikalier. Reduksjoner opp til 30% er vist, avhengig av anleggsstørrelse, instrumentering og nåværende doseringsregime.

Betydlig innsparinger på slamhåndtering og depone-ring siden mengden Al/Fe i slammet reduseres mye. I mange tilfeller vil innsparingen på slamhåndteringen være like stor som innsparingen på kjemikalier. Videre vil konsentrasjonen av plante-næringsstoffer i slammet øke tilsvarende.

Årlig forbruk av fellingskjemikalier (kg/år) i Lillestrøm og årlig kostnad for disse (NOK/år), fra 2008 til 2011. Anleggets standardsystem for dosekontroll var i bruk til og med 2008, og DOSCON ble tatt i bruk fra 2009.

Beskytte miljøet

Reduser hyppighet og omfanget av utslipp i perioder med utilstrekkelig rensing.

Reduser deponering av slam – reduser klimautslipp ettersom mindre fellingskjemikalier må produseres og transporteres.

Optimer etterfølgende behandlingstrinn siden utløpsvann og slam har jevnere og mer predikter-bar kvalitet.

Slamreduksjon på Lillestrøm siden installasjonen av DOSCON i 2009

CASE STUDIER

Lillestrøm renseanlegg, Norge. Avløpsrensing

Haining No. 2, Kina. Drikkevannsrensing