Teknologi

shapeimage_1
 

Grunnleggende prinsipper

Estimering av optimal koagulantdose er komplisert og avhenger av mange ulike parametre i renseanlegget. De fleste slike parametre varirer raskt gjennom dagen. Doseringen avhenger typisk av parametere som vannvolum, partikler, fosfater, pH med flere.

 

Man vet at parametrene i avløpsvann ikke varierer proporsjonalt med hverandre, fordi de avhenger av renseanleggets oppbygging, aktiviteten i omkringliggende industri, været, variasjoner i befolkningens adferd, og ulike hendelser som oftest er uforutsigbare. Det er derfor umulig å oppnå optimal dosekontroll basert på vanlige mengde- eller tidsbaserte doseringsregimer.

Hvis man kombinerer data fra mange sensorer, kan man imidlertid styre doseringen bedre og få et billigere og mer stabilt renseresultat. Hvis man bruker bare konvensjonell dosering, må man for å få god nok rensing i perioder enten overdosere eller akseptere utilfredsstillende renseresulat.

DOSCON estimerer optimal koagulantdose basert på sanntidsmålinger av mange parametere sammen med en modell tilpasset det enkelte anlegg og dets inngangsvann. DOSCON er derfor overlegent andre tilgjengelige systemer.

DOSCON er din løsning for å sikre bedre og jevnere kvalitet på utslippsvannet (blå sirkler in figuren) sammenlignet med dårligere konvensjonell dosering (røde sirkler i figuren).

Installering

DOSCON installeres enkelt i tillegg til renseanleggets eksisterende kontrollsystem. Fysisk monteres DOSCON inn i eksisterende elektronikkskap og kobles med industristandarder mot eksisterende sensorer og pumper. DOSCON interfacer de fleste industristandarder på markedet.

DOSCON kobles normalt til anleggets SCADA-system for å motta sanntidssignaler (turbiditet, pH, ledningsevne, temperatur farge/ortho-fosfat, etc) og sender et signal tilbake for å styre doseringspumpen. DSOCON kan også omfatte ytterligere sensorer og fungere som en «stand-alone» kontrollenhet.

Etter fysisk installasjon vil systemet i noen uker observere vann-sammensetningen og anleggets karakteristikker. Deretter bygges modellen for optimal kontroll i ditt anlegg automatisk. DOSCON overtar så dosekontrollen fra grunnsystemet, og forbedrer over tid nøyaktigheten på kontrollen.