Produkter

DOSCON Kontrolleren

Hovedproduktet, DOSCON, er en komplett løsning som styrer tilsetningen av fellingskjemikalier på en optimal måte. DOSCON består av en kontroller som installeres i tillegg til renseanleggets eksisterende kontrollsystem. DOSCON leser av mange ulike sensorer for vannkvalitet i sanntid og kontrollerer så dosering ut fra senordata og en intern modell av ditt renseanlegg. Systemet kan brukes både i renseanlegg for drikkevann og kloakk.

Doscon softcontroller

DOSCON reduserer forbruket av fellingskjemikalier. Slik reduseres både kjemikaliekostnader og kostnader til slamhåndtering. DOSCON sikrer jevn kvalitet på utløpsvannet slik at miljøbelastning reduseres samtdig som anlegget i større grad oppfyller utslippsgrenser. Mindre fellingskjemikalier og slam reduserer utslipp til bakke og vann, i tillegg til at det produseres mindre drivshusgasser ved kjemikalieproduksjon og transport.

Sanntidsmålinger av vannkvalitet gjennom sensorer installert på renseanlegget

Analyse og design av anlegg

Tjenester for anleggsoppfølging