Om oss

Misjon

Resized 7

Vann er kanskje den aller viktigste ressursen vi har. Alle levende vesener på jorden er helt avhengige av det for å opprettholde livet.

Vi vil forbedre livsbetingelsene på jorden ved å produsere kontrollenheter og kompetanse for vannrensing. Våre kostnadseffektive løsninger reduserer driftskostander ved rensing av drikke og avløpsvann, vi reduserer kjemikalieforbruk og slamhåndtering, og vi reduserer klimabelastningen.

Doscons hovedprodukt er en intelligent kontrollenhet som reduserer dosering av fellingskjemikalier og etterfølgende slamhåndtering. DOSCON består av flere sensorer og en kontrollenhet med et unikt system av likninger. Systemet estimerer den optimale dosen til enhver tid og kontroller doseringspumpen. Slik kontrollerer DOSCON doseringen ut fra anleggets driftsdata og ønsket renseresultatet. Firmaet ble etablert i 2008.

Presentasjoner og artikler

Nøkkelpersoner

Prof. Harsha Ratnaweera – Teknisk direktør

Mr. Song He Ping – Doscon kontakt i Kina

Mr. Oliver Dimovski – Daglig leder