Lillestrøm renseanlegg

Lillestrøm, Norge

Foto: NRA, Lillestrøm

Nedre Romerike Avløpsrenseanlegg (NRA) er første anlegg som har testet ut DOSCON i lang tid. System var fremforsket og utviklet i det samme anlegget i perioden 2008 til 2009. Fra mai 2009, kontrollerer DOSCON på en vellykket måte doseringen av kjemikalier i fellingstrinnet. Innsparingene har hele tiden vært betydelige.

Konklusjon

  • DOSCON fungerer godt og kontrollerer fellingskjemikaliene på en optimal måte.
  • I løpet av de siste årene, også med dårlig systemvedlikehold i  2010, har DOSCON levert forventet rensekvalitet og innsparing av fellingskjemikalier.
  • DOSCON har spart ca. 470 tonn med fellingskjemikalier hvert år, sammenlignet med utgangspunktet i 2008. Dette gir en innsparing på ca. 710 000 kr hvert år.
  • I tillegg har DOSCON redusert slammengden med ca. 315 tonn (33%) hvert år. Dette gir ytterligere innsparinger på slambehandling, transportkostander, lavere riskio, mindre utlsipp til miljøet, mm.
  • Et system basert på flere modeller ble brukt til å identifisere og eliminere feilfungernde sensorer fra doseberegningene. Det er likevel viktig å gjennomføre enkelt, men regelmessig vedlikehold av sensorene.
  • Anlegget har fra 2013 fått nye krav om å fjerne 93% av TP. NRA planlegger også å minimere mengden overflatevann ved å øke anleggets maksimale inntakskapasitet opp til 1400l/s.

Foto: NRA, Lillestrøm

Kloakkrenseanlegget på Lillestrøm er bygd inne i en tunnel. Anlegget betjener tre kommuner og flere større og mindre industribedrifter i området. I dag har anlegget en kapasitet på ca 110.000 p.e. og renser rundt 50.000 m3//dag.