Hjem

DOSCON® reduserer kostnadene til fellingskjemikalier og etterfølgende slamhåndtering

DOSCON® sikrer jevnere kvalitet på det rensede vannet – hyppighet og utslippene i perioder med utilstrekkelig rensing reduseres

DOSCON® reduserer utslipp til bakke/vann så vel som av klimagasser

 

Våre samarbeidspartnere

guardsystems-logo-horizontal-1-rgb

Rosim_logo